Projekt RPOWŚ

RPO_Logo_Promocja

Projekt „Innowacyjne usprzętowienie firmy Zarzycki Press Foto szansą na wzrost konkurencyjności i dywersyfikację bazy odbiorców” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i budżetu państwa.

RPO_Logo_Promocja_1