Osiągnięcia

2018       Zdjęcia w albumie „Kielce. Sto lat Niepodległości / Kielce – 100 years of Independence” wydanym przez wydawnictwo Unitex

2018       Zdjęcia w publikacji „Geopark Geoland Świętokrzyski. Śladami historii Ziemi i człowieka” wydanej przez Geopark Kielce

2018       Wystawa fotograficzna „Księga Psalmów Świętokrzyskich” w Kielcach, Wiślicy i na Świętym Krzyżu

2018       Wystawa fotograficzna w Centrum Geoedukacji na Wietrzni w Kielcach

2012       II miejsce w konkursie organizowanym przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego „Świętokrzyskie w Europie” na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego i Biuletyn ŚBRR

2011        II miejsce i wyróżnienie w kategorii krajobraz w konkursie „Nasze rodzinne wędrowanie” organizowanym w Roku Turystyki Rodzinnej przez Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK oraz Komisję Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK – PTTK i PTTK

2011        Wyróżnienie w konkursie fotograficznym „Kieleckie Inaczej 2011” – wici.info i „Kieleckie Inaczej”

2010        Publikacja zdjęć w albumie konkursu fotograficznego „Fundusze Europejskie dla rozwoju polskich regionów” – Portal Funduszy Europejskich

2010       Wyróżnienie w konkursie na najciekawszy szlak turystyczny „Śladami Funduszy Europejskich po Polsce” – Portal Funduszy Europejskich

2009       Laureat III edycji ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Życie jest piękne” – Kieleckie Centrum Kultury (KCK)„Echo Dnia”

2009       Wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego „Świętokrzyskie w Europie” na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego i Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego (album)

2009       III miejsce w III edycji konkurs fotograficznego „Z aparatem na szlaku” – Fjord Nansengoryonline.com

2009       finał konkursu fotograficznego Polska Travel Foto – Polska Organizacja Turystyczna (POT)

2008       I miejsce w III edycji ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „ObiektywNaKolej”

2007       I miejsce w konkursie fotograficznym „Oczyszczanie naszego środowiska” – „Wodociągi Kieleckie” i „Echo Dnia”

2006       Nagroda specjalna za zdjęcia „Millenium Świętokrzyskie” w konkursie „Świętokrzyskie w obiektywie” – wici.info i wici.info

2001       I miejsce (ex aequo) w konkursie i główne zdjęcie w kalendarzu „Nasze Kielce 2002”; III miejsce w konkursie Studenckiego Klubu Górskiego – Studencki Klub Górski (SKG)

1999       wyróżnienie w konkursie „Poznaj swój kraj” pod tytułem „Piękna nasza Polska cała”; wyróżnienie w konkursie „Słowa ludu” pod tytułem „Zaćmienie słońca”